Paano Magtanim sa Bakuran

Kung nais mag tanim sa inyong likod bahay o bakuran, dapat kayo ay may sapat na lawak nang lupain. At Siguraduhin na ito ay maluwag at may sapat na lupa. Marapat na alamin muna kung ang lupa ay may sapat bang yamang tubig at dapat ay mayroon na pang pataba nang lupa. Dapat munang siguraduhin ang lahat nang mga bagay bago ka mag umpisang mag tanim.

1.Kung ikaw ay may balak na mag tanim, dapat ang lupa mo ay mayaman sa mga pataba.

2.Siguraduhin din na ito ay hindi pinamumugaran nang mga peste.

3.Ayusin muna ang inyong bakuran, linisin at alisin kung meron mang mga kalat o basura.

4.Kapag nasigurado na maayos na, mag bungkal nang lupa,at  kailangan ito ay malalim.

5.Pagka tapos ay ilagay o itanim na ang buto na nais itanim.

6.Pag na tapos na mailagay ang buto, ay ibabalik muli ang na bungkal o nahukay na lupa at tatabunan ang itinanim.

7.Dapat lagi itong dinidiligan kada umaga at laging tignan kung ito ba ay hindi kinakain nang mga pesteng insekto.

8.Lagyan din ito nang harang o bakuran upang hindi pag laruan.

9.Mas magandang mag karoon nang sariling tanim sa iyong likod bahay.

10.Tulad na mga tanim nang sili, kamatis, okra, kangkong, talbos nang kamote, at kung anu pa.

11.Upang mas padali ang iyong trabaho, pupunta ka lang sa inyong bakuran at ma mimitas na lang. At hindi mo na kailangan pang pumunta sa palengke.

12.Ugaliin din na palaging na papanatili ang kalinisan nang inyong bakuran, upang maganda ang pag kakatubo at magiging bunga nang inyong mga naitanim.

13.Lagyan din ito at palibutan nang net upang hindi lumabas sa inyong bakuran.

14.Kung nais din mag dagdag nang tanim tulad nang mag halaman o bulaklak.

15.Mas maganda kung mag ka hiwalay ang mga ito at maari rin mag tanim sa paso.

16.Upang mas lalong maganda tignan ang inyong bakuran dahil sa mga sarisari na tanim.

17.Alamin din kung puno ba nang protina ito. At walang halong kemikal ang mga gagamiting pataba upang hindi maapektuhan ang iyong pananim.

18.Lagyan din ito nang tubo sa bawat gilid upang mag silbing daanan nang tubig para hindi dumirekta sa mga itinanim at hindi ito malunod.

19.Ang pag kakaroon nang mga tanim sa inyong likod bahay ay maganda dahil, para kapag nag karoon nang ulan o baha ay may sisipsip sa tubig upang maiwasan din ang pag karoon nang baha sa inyong bahay.

20.Sa pag dilig naman ay kailangan na tama lang tubig na ipang didilig sa mga halaman, upang hindi ito malunod o masobrahan. Upang mapanatili ang inyong itinanim na maganda at mag karoon nang bunga na maayos.

Kailangan na ang iyong lupang nais na taniman ay sa iyo. Nang sa ganon ay hindi mag karoon nang problema kapag ikaw ay nag tanim na. Kailangan na alam mo ang tamang proseso nang kung paano mag tanim, at kung ano ba ang tamang gawin kapag ikaw ay nag umpisang mag tanim sa inyong likod bahay. Nang sa ganon ay hindi mag karoon nang problema at hindi kagad malanta o mamatay ang inyong mga itinanim.

Comments are closed.